Welcome to The Chronicle of Change

The Chronicle of Change is a collection of poetry written since the 1990s. As most of the poems are in hard copy, I will have to encode them one by one, so bear with me. I will be posting them as I go along.

The dates of posting are not necessarily the dates of creation.

I do not and never will claim that they are good, but if you find value in them, I thank you. You are most welcome to comment. I welcome both praise and criticism.

If for any reason you need to quote, lift excerpts, print, publish, or refer to the poems in any way, I would appreciate a note or an email, an acknowledgment of ownership, and an acknowledgment of the website. Intellectual property rights do apply.

Thursday, October 4, 2007

Kay Mito

Nakita kitang sumilip
mula sa likod ng bintana kong
bahagyang nakapinid
kumakaway nang buong kisig
sa bawat kumpas ng
mapaglarong hangin
at umiindayog sa bawat lisya
ng tusong bagyo,
tila sinasabayan
ang bugso ng bawat kong
hininga at ang dagundong
ng bawat pintig ng pulso
sa sentido.
Sa pakikipag-buno
bungkos-bungkos na dahon
ang kumikiskis-kiskis
na parang marakas
sa koro ng ulang
nagsisipilantikan
sa bubungang yero.

Kahanga-hangang
sa gitna ng unos
mistulan kang balerina't
musikero!

- written one stormy morning in 2000

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails