Welcome to The Chronicle of Change

The Chronicle of Change is a collection of poetry written since the 1990s. As most of the poems are in hard copy, I will have to encode them one by one, so bear with me. I will be posting them as I go along.

The dates of posting are not necessarily the dates of creation.

I do not and never will claim that they are good, but if you find value in them, I thank you. You are most welcome to comment. I welcome both praise and criticism.

If for any reason you need to quote, lift excerpts, print, publish, or refer to the poems in any way, I would appreciate a note or an email, an acknowledgment of ownership, and an acknowledgment of the website. Intellectual property rights do apply.

Tuesday, November 27, 2007

Parlor Games

Hala! Hawiin ang mga baraha!
Tarang lumimot panandalian
at tumawa sa pandaraya
ng tusong kaanak
na tumoma ng kapeng
tinitipid sana hanggang bukas
sa libing. Balasahin
ang mga murang malulutong
hanggang maubos ang panlalait
at ang pantaya sa gitna.
Iwaglit sa isip lahat ng pangamba
dahil bukas lahat 'to tapos na.
Huling gabi ng lamay sa patay
kaya, sige na! Sagarin
hanggang masaid ang bulsa!
Kahit lakarin na lang pauwi
bukas ang kalbaryo
pa-sementeryo. Sige, taya
nang lumagong lalo ang biyaya.
Huwag lang kalimutan:
(Tuloy ang bigayan!)
Ang buhay, sugalan.
Ang patay, abuluyan.

- written some time in 2000 at the wake of a grandparent

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails