Welcome to The Chronicle of Change

The Chronicle of Change is a collection of poetry written since the 1990s. As most of the poems are in hard copy, I will have to encode them one by one, so bear with me. I will be posting them as I go along.

The dates of posting are not necessarily the dates of creation.

I do not and never will claim that they are good, but if you find value in them, I thank you. You are most welcome to comment. I welcome both praise and criticism.

If for any reason you need to quote, lift excerpts, print, publish, or refer to the poems in any way, I would appreciate a note or an email, an acknowledgment of ownership, and an acknowledgment of the website. Intellectual property rights do apply.

Sunday, October 14, 2007

Stigmata

Minsan kang sumuntok sa buwan
sumadya sa aking luklukan
nag-iwan ng pilat na pilit
tinago sa paningin ng mga
mahadera't usyosero.
'Di kalakihan pero maitim
nakasisira sa paningin
dahil sa harap ng marami
marumi. Kahiya-hiya.
Sugat na 'di naglangib
galis na 'di maalis.
Ngayon inaamin ko na:
ang minsan mong pagkanti
sa natutulog kong kaluluwa'y
sumundot sa pusod ng pagkatao.
Gamit mo'y salaming humiwa
sa balat kong manhid at kinakalyo,
nagbalik ng imahe ng katotohanan,
ng kahubarang pilit iniwasan.

Ang pilat mong iniwan
mukha ng tunay kong kahinaan.

- written some time in 2000 for Tina

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails