Welcome to The Chronicle of Change

The Chronicle of Change is a collection of poetry written since the 1990s. As most of the poems are in hard copy, I will have to encode them one by one, so bear with me. I will be posting them as I go along.

The dates of posting are not necessarily the dates of creation.

I do not and never will claim that they are good, but if you find value in them, I thank you. You are most welcome to comment. I welcome both praise and criticism.

If for any reason you need to quote, lift excerpts, print, publish, or refer to the poems in any way, I would appreciate a note or an email, an acknowledgment of ownership, and an acknowledgment of the website. Intellectual property rights do apply.

Tuesday, November 27, 2007

Adonis


Huwag ka nang magmalinis
na para kang Adonis
dahil minsan mo nang
hinubaran ang sarili
sa aking harapan.
Tigilan ang pagpapaka-santo
dahil 'di bagay sa 'yo
ang pagpapa-awa.
Hindi ako bato
para di mapansin
ang pabago-bago mong anyo
tuwing kaharap ako.
Mag-plastikan pa ba
ngayong nagsisitanda na tayo?
Feeling ko ginago mo 'ko,
ngayon pang alam ko nang
bakla kang hinayupak ka.
Ano ba talaga'ng problema?
Baka matulungan pa kita.
Sabihin mo nang diretso,
walang lamangan,
manu-mano.
Kung may problema ka sa 'kin
sabihin mo, gago!
Dahil nakakainis
ang pagmamalinis,
pagpapaka-Adonis.

- written in 2000 for a friend

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails